معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
معرفی شرکت تعاونی
مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیر عامل
قائم مقام
معاونت ها
معاونت بازرگانی
معاونت مالی
معاونت اداری
معاونت فرهنگی
گالری عکس
     

عملكرد شركت تعاوني پسته رفسنجان از سال 1361 تاكنون

1

كل خريد پسته : 823 هزار تن

2

كل صادارت پسته : 738 هزار تن

3

كل ارز حاصل از فروش :2/150 ميليارد دلار

4

گشايش اعتبار جهت صنايع خودرو سازي داخلي:250 ميليارد دلار

5

فروش ارز و واريز نامه به صنايع دولتي و خصوصي : 231 ميليارد دلار

6

گردش عمليات بانكي : 1208 ميلياردتومان

7

مازاد برگشتي پرداختي به اعضاي تعاوني :40 ميليارد تومان

8

ارزش املاك و دارايي و دارايي شركت (كارشناسي شده ): حدود 100 ميليارد تومان


توضيح اينكه تعداد اعضاي تعاوني در اين مدت از1200 نفر به 70 هزار نفر افزايش يافته و ميزان دارايي هاي ثابت تعاوني از 82 ميليون تومان به بيش از 100 ميليارد تومان بالغ گرديده است. در ابتداي دوره ، شركت هيچ گونه صادراتي نداشته است.رشد و صنعت پسته از ديدگاه آمار و ارقام

• صادرات پسته در سالهاي 1361، شش هزار تن و در سال 1382، 170 هزار تن.

• كل ارزش صادرات پسته كشور در سال 1361، حدود 30 ميليون دلار و در سال 1382 حدود 740 ميليون دلار.

• ارتقاي سهم پسته از كل صادرات محصولات كشاورزي ، به بيش از77 درصد.

• افزايش سهم پسته از كل رقم صادرات غير نفتي كشور، به بيش از 13 درصد.

• كسب بيش از دو ميليارد و ششصد ميليون دلار ارز، از صادرات پسته.

• به دست آوردن سهم 83 درصدي از بازار جهاني در دهه اخير.

 

واردات كشورهاي غير اروپايي در سال 2002 ( واحد كيلو)

كشورها

دوره

ايران

آمريكا

تركيه

جمع كل

استرليا

تا سمپتامبر

455303

14458

6364

476125

تايوان

تا اكتبر

1988843

7722

166

1996731

هنگ كنگ

تا نوامبر

18936710

2962672

454500

22353891

آمريكا

تا نوامبر

24500

 

331754

356254

كانادا

تا اكتبر

1185773

2384556

26970

3579299

چين

تا نوامبر

3446956

3107119

212520

6766955

ژاپن

تا نوامبر

527575

1700933

0

2228508

نيوزلند

تا نوامبر

4604

213256

0

217860

جمع كل

 

26570273

10330716

1032274

37983263

 

كاهش سهم تعاوني در خريد محصول پسته در سالهاي 1377 تا 1383 ، بيشتر به همين دليل رخ داده است كه ثبات ارز، موجب كاهش نسبي درآمدهاي ريالي شركت شده است. به اين ترتيب تعاوني در اين سالها نه تنها كمك از دولت دريافت نكرده،بلكه از طريق ثبات ارز يارانه اي را نيز به اقتصاد كشور تقديم كرده است.

 


صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..