معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
محصولات
قوطی و سلوفن
کیسه
وکیوم
پریمیم
گالری عکس
     

بهبود روش هاي بسته بندي و حمل و نقل

يكي ديگر از زمينه هايي كه روي آن كار مي شود، ارتقاي كيفيت بسته بندي و انجام برنامه هاي تبليغاتي براي صادرات پسته است. به رغم كساني كه فكر مي كنند شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان دردر اين زمينه كاري انجام نداده است. اما بهتر است به يك سؤال مشخص در اين زمينه پاسخ داده شود و اينكه ده برابر صادرات پسته در طول كمتر از دو دهه حيات تعاوني، مرهون كدام فعاليت ها بوده است؟ يك سؤال ديگر. مسايل و مشكلاتي را كه اتحاديه اروپا با اعمال ضوابط بسيار سخت گيرانه در مورد واردات پسته از ايران وضع كرده بود با كمك كدام نهاد از پيش پاي برداشته شد؟

كمترين ترديدي وجود ندارد كه اگر شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان با اين قدو قواره در بازار حاضر نبود، هرگز موفقيت هايي از اين دست نصيب توليد و صنعت پسته ايران نمي شد. آنچه كه از آن بعنوان (( طرحهاي بسته بندي)) ياد مي شود ، سالهاي سال يكي از مهم ترين دلمشغوليهاي مسئولين تعاوني بوده و در اين زمينه در كنار انجام كارهاي تحقيقاتي مفصل، گامهاي مؤثري نيز برداشته شده است. اعضاي محترم تعاوني بهتر است بدانند كه در كل جهان هيچ توليدكننده اي از نظر كيفيت محصول به اندازه شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان، بسوي تعالي و رشد گام برنداشته است.

مصرف كنندگان ايراني خود به كيفيت پسته توليدي و نحوه بسته بندي ان وقوف كامل دارند. سالهاي سال است كه بسته بندي هاي نهايي محصول پسته تعاوني با روش هاي پيشرفته انجام مي گيرد. سالهاست كه بسته هاي زير كيلو در ظرف هاي واكيوم و غيرقابل نفوذ به بازارهاي داخل و خارج كشور فرستاده مي شود و استفاده از سلفون و ساير مواد و محصولات جديد بسته بندي براي توليد بسته بنديهاي كوچكتر كاري عادي شده است.

تعاوني براي رسيدن به چنين موقعيتي، به سرمايه گذاري هاي سنگيني دست زده است كه بخش هايي از آن از ديد منتقدين دور مانده و در حقيقت آنان بر مواردي انگشت نهاده اندكه قابل نقد و نكوهش نيست. شركت تعاوني تووليد كنندگان پسته رفسنجان حتي در بازارهاي بين المللي نيز اقداماتي براي ارتقاي كيفيت بسته بنديهايي محصولات خود بعمل آورده است كه تاسيس يك مجموعه فرآوري پسته در بندر هامبورگ كه به كليه بازارهاي اروپايي خدمت مي رساند از جمله آن هاست.

در حال حاضر حتي بسته بنديهاي بزرگتر تعاوني با استفاده از پيشرفته ترين ماشين آلات و روش ها انجام مي گيرد و در نتيجه احتمال هيچ گونه آسيبي به محصول در طول عمليات حمل ونقل وجود ندارد. در اين زمينه ميلياردها ريال سرمايه گذاري انجام گرفته است كه مخاطرات فساد محصول را به كلي از ميان برده است. اين سرمايه گذاري ها موجب شده است كه اكنون هيچ جاي جهان به كيفيت محصول ما ايرادي وارد نمي كند.

در زمينه انجام برنامه هاي تبليغاتي در داخل كشور، سرمايه گذاري قابل توجهي انجامگرفته و در كشورهاي مقصد نيز آشنايي نسبتا خوبي با محصول پسته ايران وجود دارد. با وجود اين، با استفاده از نشريات معتبر خشكبار و پسته حتي در بازارهاي آمريكايي كه تا حدودي از دسترس صادركنندگان ايراني دور مانده، تبليغات منظمي درباره كيفيت و مرغوبيت پسته ايران انجام مي گيرد. تعاوني در حقيقت تنها بنگاه بازرگاني درگير در كار توسعه صادرات پسته ايران است كه براي اين مقصود هزينه مي كند و متاسفانه از سوي ديگر نهادها، اقدامات كمتري صورت مي گيرد.

 

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..