كار فرو بسته پسته

دشمن اگر مي كشد به دوست توان گفت
باكه توان گفتن اين : كه دوست مراكشت


آمريكا تعرفه 318 درصدي پسته ايران را براي مدت پنج سال ديگر تمديد كرد و به اين ترتيب درهاي ورود محصول ايراني را به روي دومين بازار صادراتي مسدود نمود و حتي شرارت هائي را براي تصرف بازارهاي اروپا نيز آغاز كرد كه جنجال افلاتوكسين و آلودگي هاي پسته ايران با اين جنگ تجاري بي ربط نبود... امام تمام اينها قابل در ك و فهم است. آمريكا ، كه روزگاري بازار بزرگ پسته ايران بود. امروز در سايه توليد 100 هزار تني خود به صورت رقيبي در آمده كه نه تنها فقط بازار داخلي را باسدهاي گمركي به روي ما مي بندد بلكه به قصد اشغال بازارهاي ديگرمان نيز بر آمده و در اين راه به هر اقدام قانوني و غير قانوني دست مي زند و از يك دشمن سياسي و رقيب تجاري انتظار ديگري هم نبايد داشت.

اما چه مي توان گفت درباره مقامات و مسئولان و نهادهاي ايراني و خودي كه در چنين شرايطي تيغ به روي موسسه اي مي كشند كه يك تنه و تنها حدود 40 سال است به باغداران ايراني خدمت كرده ، براي محصولي كه قسمت اعظم آن بايد صادر شود بازارهائي در اقصي نقاط كشور پيدا نمود ه و ساليانه ميليون ها دلار ارز آوري داشته و موجبات اشتغال هزاران نفر از هموطنان را در اين واويلاي بيكاري فراهم آورده است ؟ در طيف وسيع مخالفان تعاوني پسته كاران رفسنجان افراد مختلفي مي توان يافت كه با انگيزه هاي سياسي و اقتصادي و گاه نيز روي اغراض و مطامع ويژه اي وارد اين كار زار شده اند. البته دخالت مقام هاي محلي ، مسئولان استانداري و حتي نماينده رفسنجان را مي توان به حساب دوستي دشمني هاي محلي گذاشت و صاحب منصبان دولتي هم كه از اصل « اطاعت كور كورانه» تبعيت مي كنند در اين مورد هم تكليف روشني دارند و همين كه دولتي جديد به سر كار آمد و سياست تازه اي در پيش گرفت اينان نيز جملگي تابع سياست نو مي شوند. و در راه تحقق فرموده هاي نو گام بر مي دارند. اما در اين ميان آنچه كه براي ما غير قابل تصور بود گفته ها و برخورد دكتر خليليان ، معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي بود.ما همواره ستايشگر يكي از اقدامات مهندس اسكندري بوديم كه دو تن از معاونان خود را از ميان دانشگاهيان برگزيد. تصور ما اين بود كه خليليان ، يك چهره دانشگاهي ، همواره مقام استادي خودر را برتر از صندلي معاونت مي شمارد و با ديد دانشگاهي خود هرگز وارد منازعات حيدري نعمتي نمي شود. واقعا دور از شان ايشان بود كه در جهت مخالفت با يك نهاد تعاوني صحبت از انحصار خريد بكند و حال آنكه همه مي دانند در تمام سال هاي گذشته نه فقط انحصاري وجود نداشته بلكه درامر جمع آوري پسته و صدور آن علاوه بر تعاوني و گروهي از بازرگانان مجرب و قديمي بيش از 300 موسسه و فعالان ديگر نيز شركت داشته اند و اصلا انحصاري در كار نبوده است در جاي ديگر ، اين بحث را پيش كشيده اند كه يك بنگاه اقتصادي طي سال هاي فعاليت خود بايد اعتماد بانك ها را براي اخذ اعتبار جلب كرده باشد ..... ظاهرا مقام معاونت فراموش كرده اند كه ما در ايران زندگي مي كنيم و اينجا نظام بانكي آن چنان است كه حتي آقاي بهرامي نماينده رفسنجان نيز وقتي مي خواهد بانك ها را از دادن اعتبار به تعاوني باز دارد دست به دامن وزير جهاد كشاورزي مي شود زيرا مي داند كه بانك ها به فرمان دولت هستند. خود جنابعالي هم در همين مصاحبه مي فرمائيدوزارت جهاد كشاورزي، بانك ها را براي دادن اعتبارات لازم به اين شركت ( انجمن )تشويق كرد. در پايان مصاحبه نيز ضمن اشاره به حذف اين نهاد مردمي تهديد فرموده ايد كه در صورت لزوم پاي بازرگانان خارجي را به كشور باز مي كنيد كه مستقيما پسته ايران را خريداري نمايند .

اولا شما چگونه مي خواهيد يك تعاوني صدرصدمردمي را حذف بفرمائيد؟ مگر نديديد كه وقتي هيچ بانكي به اشاره شما به اين نهاد اعتباري نداد باغدارن روي اعتمادي كه به تعاوني دارند حاضر شدند پسته خود را بدون دريافت بها در اختيار شركت بگذارند تا پس از فروش بهاي پسته آنها را مسترد دارد. ثانيا حيفتان نمي آيد كه دست به حذف نهادي بزنيد كه در هامبورگ ، لندن ، دوبي ، كوالالامپور و نقاطي ديگر از جهان شعبه هاي گشوده كه بر سر در آنها نام ايران و پسته رفسنجان مي درخشدو اسباب غرور هر ايراني مي باشد؟ آيا حذف چنين نهادي مردمي و خدمتگزار و جايگزنين آن با تجار خارجي دور از عزت اسلامي و شرافت ايراني نيست؟ معاونت محترم اقتصادي و برنامه ريزي در صورتي كه بخواهند در مورد بحران پسته دخالتي بفرمايند ميدان وسيعي در پيش روي دارند كه ما به چند تاي آن ها اشاره مي كنيم : اولا طبق اصل 43 قانون اساسي نظام بانكي كشور اگر وامي در اختيار تعاوني ها مي گذارد بايد بدون بهره باشد و حال آنكه از سال 61 تا پايان سال 83 بيش از 3/19 ميليون دلار براي وام هاي ارزي و 63 ميليارد تومان براي وام هاي ريالي از تعاوني سود بانكي گرفته اند كه قانونا بايد مسترد دارند تا تعاوني به عنوان مازاد برگشتي بين اعضاي تعاوني تقسيم نمايد. جناب دكتر خليليان مي توانند دراين صحنه قدم بگذارند و اگر فاتح شدند حتما نام نيكي از ايشان در قلمرو كشاورزي باقي خواهد ماند.

ثانيا از كل توليد پسته ايران در حجم 250 هزار تن در سال تنها 20 تا 30 درصد آن در داخل مصرف مي شود ومابقي بايد صادر گردد و بازارهائي كه تا كنون تعاوني و بازرگانان به دست آورده اند بايد حفظ شود و توسعه يابد و اين امر مهم مستلزم ايجاد شورا يا ستاد واحدي است كه در امر بازار داري و بازار يابي سياست واحدي را به اجرا در اورده است و دست بازار شكن ها وبازار خراب كن ها را كوتاه نمايد. در تمام جهان در مورد چنين محصولاتي ، مسئوليت تجارت خارجي با ارگان واحدي است در مراكش ، توليد مركبات با مردم و صدور آن زير نظارت سازمان واحدي است . پسته آمريكا را درسياست تجاري شركت پارامونت هدايت مي كند و مسئوليت فندق تركيه نيز با شركت فيسكو برليك است.

ثالثا در مباحثات اقتصاد كشاورزي مشكل اساسي كشاورزان يكي سلف خري محصولات و ديگري سهم ناچيز كشاورز و باغدار از قيمت نهائي محصول است كه توسط مصرف كننده پرداخت مي شود در مورد پسته بر اثر اقدامات مصرانه تعاوني اولا سلف خري از بين رفته و عضو تعاوني اگر مشكل پيدا كند با تعاوني در ميان مي گذارد و نيازي به پول واسطه ها و سلف خران نيست و ثانيا بهاي پسته اي كه تعاوني تعين مي كند هميشه بالاتر از سطح بازار محلي است و شايد بتوان گفت پسته بعد از گندم تنها محصولي است كه زحمت باغدار در اثر دخالت تعاوني تا حد بسيار زيادي جبران مي شود... به اين ترتيب جا دارد مقام محترم معاونت وزارت جهاد كشاورزي با توجه به اين نكات و ديگر خدماتي كه تعاوني در طول 40 سال گذشته به مملكت كرده اين نهاد مردمي را مورد توجه و عنايت خاص قرار هند...

دكتر يوسف قريب مشروح مصاحبه ايشان را مي توانيد در اقتصاد پويا مورخ 13 آذر 85 ملاحظه بفرمايند.

ماهنامه علمي - کشاورزي - زيست محيطي دهاتي - شماره 48 شهريور 86

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..