پاسخ مسئولين استان به عملكرد شركت پسته ايرانيان چيست ؟

در حالي كه استان كرمان مي رود تا پذيراي رئيس جمهور وديگر اعضاي دولت شود اما و اگرهاي بسياري در خصوص تيم اجراي دولت نهم در استان كرمان وجود دارد كه بايد اطلاعات آن دقيق و منصفانه به گوش رياست محترم جمهوري برسد . آنچه موجب نگراني است اين است كه با دادن آمارهاي غير واقعي عملكردها به گونه اي ديگر عنوان شود كه اين به دور از انصاف و در تضاد با شعارهاي دولتي است كه شعارش را عدالت محوري قرارداده است. سال گذشته شركت ملي پسته ايرانيان با پشتيباني كامل مسئولين استان پا به عرصه وجود گذاشت تا به زعم آقايان گام بلندي در راستاي ترقي و توسعه استان كرمان باشد.

استاندار كرمان تاسيس شركت پسته ايرانيان را حاصل ده ماه كار كارشناسي دانست و در جلسه افتتاحيه بر اين مسئله تاكيد نمود كه تمامي فعاليتهاي كه در استان كرمان صورت مي گيرد توام با برنامه ريزي دقيق و زمان بندي شده مي باشد . بالاخره شركت ايرانيان با پشتوانه سياسي مناسب و كمكهاي مالي دولتي پا به عرصه وجود گذاشت . تاسيس اين شركت اقدام ضروري و گامي اساسي بود و نياز يه چنين شركتي از سالها پيش احساس مي شد . سالها بود كه مسئوليت خطير فراوري و صادرات پسته عمدتا بر دوش شركت تعاوني پسته سنگيي مي كرد و هرچه مسئولين اين تعاوني از دشواري كار مي گفتند براي بسياري مسئله آن گونه كه مي بايست ملموس نبود. صادرات پسته تبديل به يك ابزار سياسي شده بود تا جايي كه هر گاه رقباي سياسي در ايام انتخابات وارد رقابت هاي انتخاباتي مي شدند بحث پيرامون عملكرد شركت تعاوني پسته به يكي از جنجالي ترين بحث ها مبدل مي شد . براي بسياري از مردم شبهاتي پيش آمده بود .

برخي از رقباي سياسي ، صادرات پسته را با صادرات نفت مقايسه مي كردندو گناه اينكه پسته كيلوئي پانزده هزارتومان نيست را برگردن رقباي سياسي خود در شركت تعاوني پسته مي انداختند از طرفي مسئولين تعاوني پسته رفسنجان از اينكه به جاي دولت خريد تضميني پسته را انجام مي دهند و در رقابت با حريف قدرتمندي چون آمريكا موفق به قرار دادن پسته در سطح بالاترين كالاي صادرات كشاورزي كشور شده اند از مقامات دولتي خواستار ياري رساندن در اين زمينه مي شدند . ايجاد شركت پسته ايرانيان بهترين محك براي اثبات حقانيت بود. اين شركت با سرمايه دولتي و بدون هيچ مشكل خاصي شروع به فعاليت كرد. اولين تفاوت محسوس در نحوه تحويل پسته بود.

در حاليكه شركت تعاوني سالها حاصل دسترنج كشاورزان را با هر كيفيتي تحويل مي گرفت و زحمت جدا كردن پسته ها با ايجاد امكانات بسيار زياد در فرآوري ، خود انجام مي داد. شركت ايرانيان فقط به اصطلاح ، پسته هاي يك دست و توچين را تحويل مي گرفت كه اين عملكرد خود مخالفت هايي را نيز به دنبال داشت به هر حال شركت پسته ايرانيان به عنوان يك رقيب جدي وارد صحنه شد و اين اتفاق مباركي بود تا صحت و سقم ادعاهاي طرفين مشخص شود . استاندار كرمان در كنار حمايت بي چون و چرا از تاسيس شركت يرانيان . شروع به تخريب شركت تعاوني پسته رفسنجان نموده و در سخنراني هايش دائما به مسئله « شفاف سازي» اشاره نمود. البته تاكيد ايشان بر شفارف سازي امري صحيح است و شايسته تقدير. اما چرا ايشان به شفاف سازي از عملكرد شركت پسته ايرانيان اشاره اي نمي كند؟ متاسفانه در خصوص شركت پسته ايرانيان حرف و حديث هاي بسياري وجود دارد. بالاخره ما نفهميديم شركت سهامي خاص است يا سهامي عام؟ آن پذيره نويسي كه قرار بود انجام شود چرا انجام نشد؟ چرا مردم نمي گويند كه چه مقدار وام وچگونه به اين شركت داده شده است؟ پسته هاي خريداري شده را چه كرده اند؟ چه مقدار صادرات داشته اند؟ آيا صحت دارد كه مقدار زيادي از پسته هاي تحويل گرفته شده و انبار شده در حال خراب شدن است؟

تا آنجا كه ما شاهد بوديم واطلاعيه هاي شركت ايرانيان تصريح شده بود اين شركت فقط پسته هاي يك دست را تحويل مي گرفت . به كار گيري تعداد زيادي كارگر در شركت كوير به چه منظوري است؟ چرا عليرغم اينكه شركت ايرانيان با آن همه تعريف و تمجيد به كاركرد در ميان چند صادر كننده اول كشور طبق آمار گمرك جايي ندارد. امروز نوبت شفاف سازي مسئولين استانداري فرارسيده است. استاندار كرمان كه در گذشته خواستار شفاف سازي عملكرد شركت تعاوني بوده است امروز به مردم بگويد رئيس هيئت مديره شركت ايرانيان كجاست ؟ تحويل پسته به چه نحوي است ؟ ما از رياست محترم جمهور جناب آقاي احمدي نژاد مي خواهيم خودشان از افراد مورد وثوق و بي طرف بخواهند كه عملكرد شركت پسته ايرانيان را به دقت موردبررسي قرار دهند .

اين شركت با ميلياردها تومان كمك دولتي وارد عرصه شده است با يد بدون ملاحظه ، مسئولين پاسخ دهند كه با كمك هاي دولتي چه كرده اند؟ و در صادرات پسته چه نقشي را ايفا كرده اند؟

شايد با اميد اينكه شركت تعاوني پسته ورشكسته است وديگر توان ادامه كار را ندارد وارد اين بازي خطرناك شده اند. ولي مسئولين شركت تعاوني پسته بدون حمايت دولت تمامي بدهي ها به سهامداران را پرداخت كردند و در صدد هستند در گام بعدي بدهي به بانكها را نيز پرداخت نمايند كه ان شاءالله خبر خوش پرداخت بدهي هايي بانكي اين تعاوني مرهمي باشد بر دردهاي هفتاد هزار عضوي كه با خون جگر بزرگترين تعاوني كشور را تاسيس كرده اند. اميدواريم يكي از نتايج سفر رياست محترم جمهور به استان كرمان رسيدگي دقيق به وضعيت شركت پسته ايرانيان باشد و مسئوليتي كه ادعاي كار كارشناسي داشته اند به مردم و مقامات عالي تر جواب دهند كه حاصل كار كارشناسي شان چه بوده تا در گامهاي بعدي ندانمكاري هاي گذشته تكرار نشود.

گلبانگ آزادي سه شنبه 11 ارديبهشت 86 شماره 354

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..