پسته ما و شرارت هاي آمريكا

در هرجنگ و منازعه ، در هر اختلاف و مبارزه در هر دعوا و مرافعه نخست بايد دشمن اصلي را شناخت و بعد راههاي زمين زدن او را جستجو كرد. اگر اختلاف ما با آمريكا بر سرمسايل هسته اي مربوط به دوران اخير است جنگ ما با آمريكا در جبهه پسته از 15 سال پيش شروع شده است و دردمندانه بايد اعتراف كرد كه در تمام اين مدت حريف بوده كه مرتبا و گام به گام ما را به عقب نشيني وادار كرده است . درسال 1992 سهم پسته ايران در بازار اروپا 95 درصد و آمريكا صفر بود ولي امروز سهم آمريكا 30درصد و سهم ايران به 70 درصد تقليل يافته است طي سال هاي 1991 تا 2002 سهم ايران در توليد جهاني 5/56 درصد و در دوسال آخر به 5/46 درصد كاهش يافته و آمريكا در همين مدت سهم توليدي خود را از 15 درصد به 24 درصد رسانيده است.

آمريكا با دو حربه اقتصادي و بهداشتي قصد بيرون راندن ما از تمامي بازارهاي جهاني را دارد. پسته ايران قبلا 400 دلار در هرتن ارزان تر از پسته آمريكا عرضه ميشد امر امريكا قيمت شكني مي كند و پسته خود را 250 دلار كمتر از پسته ايران به بازار مي فرستند در زمينه بهداشتي نيز موضوع افلاتوكسين راپيراهن عثمان كرده و با جنجاللي كه به راه انداخته توانسته فروش پسته ايران را در فاصله 96 تا پارسال در بازاز اروپا از 99 هزار تن به 40 هزار تن تقليل دهد و در بازار ژاپن نيز سهم ما از 8 هزارتن به كمتر از 250 تن برساند.

درقبال تمام اين ها ما چه كرده ايم ؟ هرچه توش و توان داشته ايم به كار گرفته ام تا تعاوني پسته رفسنجان را به خاك سياه بنشانيم. سال امسال نيز ستاد عالي پسته كشور را راه انداختيم. اما در پهنه عمل وقتي تمام نيروهاي استان كرمان و انجمن پسته و ستاد را بسيج كرديم و با كليه امكانات تجهيزاتي و مالي كه جمع آوري و صادرات پسته را آغاز كرديم تنها و تنها 10 درصد پسته كشور در اختيار ما قرار گرفت ولي تعاوني پسته رفسنجان با دست خالي در اواخر مهر ماه وقتي تنها وعده دادكه پسته باغداران را حاضر است بدون پرداخت نقدي بها به خارج صادر كند نيم ساعت پس از اعلام صفي دو كيلومتري از باغداران كه محصول خود را پشت تراكتور و ماشين هاي خود ريخته بودند مقابل شركت تشكيل شد.

آيا منطقي است در برابر جنگي كه با آمريكا داريم چنين نهاد قدري را دشمن فرضي خود بدانيم ؟ و حال آن كه تعاوني پسته رفسنجان بيش ازديگران صدمه آمريكا را خورده ودر واقع خط و نشان كشيدن براي تعاوني رفسنجان دور كردن يك قدرت خودي از صف متحدين مبارزه با آمريكاست.

آيا با اين حرفها من مي خواهم بگويم تعاوني پسته رفسنجان خالي از هر گونه عيب و نقص است ؟ به هيچ وجه

وقتي مهندس اسكندري اعلام مي كند كه شركت تعاوني پسته رفسنجان 120 ميليارد تومان بدهي بانكي دارد من هم در كنار او قرار مي گيرم و عمل ناپسند تعاوني را تقبيح مي كنم اما همين جا پرسشي از وزير محترم كشاورزي دارم: آيا اين مبلغ 120 ميليارد تومان فقط از راه خواهش و تمناي مسئولان تعاوني اين گونه تلمبار شده و يا اين كه از راه مواضعه و ساخت و پاخت با مسئولان نظام بانكي صورت گرفته است؟ كه در صورت صحت اين فرض پاي نظام بانكي و مفاسد آن نيز به ميان كشيده مي شود.

درهر حال عقيده دارم از قدرت تعاوني پسته رفسنجان در جمع آوري و صادرات پسته بايد استفاده كرد زيرا فراموش نكنيم كه 90 درصد باغداران پسته كشاورزان خرده پايي هستند كه به نان شب محتاج اند و ضمنا به تعاوني خود اعتقاد دارند .... و البته دولت وظيفه دارد با استفاده از تمام امكانات خود مطالبات سوخت شده بانك ها را نيز به هر ترتيبي كه صلاح بداند وصول نمايد.

اما براي مقابله با تحريكات امريكا نيز بايد آمادگي كامل پيدا كنيم و قبلا از هر كاربا نهايت جديت بكوشيم هر چه زودتر آن ها را رفع كنيم: ايران با تمام قدمت و گذشته اي كه در توليد پسته دارد هنوز ميزان توليد پسته اش در هر هكتار كمتر از يك تن است ودر كاليفرنيا از هر هكتار 12 تن محصول برداشت مي كنند. در كشور خودمانيز در سال 84 توليد كننده نمونه كشور در منطقه فيض آباد تربت حيدريه 14 تن در هكتار برداشت كرد كه همين نمونه نشان مي دهد افزايش راندمان حتي در شرايط كنوني هم امكان پذير است فقط تحقيقات بايد اندكي خود را تكان دهد و در اين زمينه كاري آغاز كند. مسايل بهداشتي و كاهش ميزان افلاتوكسين در سالهاي اخير نشان مي دهد كه حتي رسانيدن ميزان آلودگي در حد دلخواه اروپائيان نيز عملي است و براي تمام اين ها و به خصوص امر بسته بندي بايد چاره انديش هاي يي شود تا بازار يك ميليارد دلاري پسته كشور حفظ شود و در سايه تلاش هاي جديد هر چه بيشتر توسعه يابد.

دكتر يوسف قريب

مجله دهاتي شماره 51 آذر 1386

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..