75 هزار باغدار پسته در استيصال!
تعاوني به ناچار انبارهاي خودرا براي تحويل محصول گشود.

نافروش ماندن محصول موجب كاهش قيمت پسته و سرگرداني باغداران شده است.

شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان. درپي پافشاري اعصاي خود كه بر اثر نافروش ماندن محصول و سرگرداني ، تحت فشار قرار گرفته اند. تصميم گرفت از بامداد شنبه دروازه هاي مجتمع فراوري پسته در رفسنجان و ساير سايت هاي جمع آوري پسته در سطح استان كرمان را به روي آنان بگشايد و گام موثرديگري براي متقاعد كردن نهادهاي دولتي براي اعطاي تسهيلات مناسب براي جمع آوري محصول پسته بردارد . درمهرماه سال جاري تعاوني براي نخستين بار در بيست وچهار سال گذشته به دليل عدم دريافت اعتبار لازم براي جمع آوري محصول. از تعيين قيمت پسته بازماند ودر نتيجه تصميم گرفت از خريد محصول سال جاري اعضاي خود منصرف شود.

اعضاي تعاوني روز چهارشنبه در يك نشست پرشور كه در محل مجتمع فرآوري پسته در رفسنجان تشكيل شده بود و از نظر جمعيت در تاريخ تعاوني سابفه نداشت . از مديريت هاي شركت تعاوني تقاضا كردند براي جلوگيري از وارد شدن خسارت بيشتر . حتي بدون پرداخت بهاي پسته، محصول سال جاري آن ها را تحويل گيرد . آنان به طور ضمني موافقت كردند كه تعاوني بهاي محصول تحويلي را پس از صدور به باغدران يا توليدكنندگان بپردازد.

باغدران عضو تعاوني ساعت ها قبل به محل برگزاري اجلاس كه از طريق پيام هاي تلويزيوني به آگاهي آنان رسيده بود اجتماع كرده بودند و سالن چند هزار متري تعاوني در مركز فرآوري پسته و محوطه مشرف به آن . مملو از جمعيت شده بود . آنها اميدوار شده بودند كه مي توانند براي مشكل نافروش ماندن محصول سال جاري پسته و كمبودهاي مالي شركت تعاوني راه حل مناسبي پيدا كنند.

نخستين سخنران اين نشست آقاي هاشميان قائم مقام شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان بود كه به حساسيت زمان و موقعيت دشوار بازار جهاني پسته اشاره كرد و از اعضاي تعاوني مصرا خواست كه در جهت رعايت مصالح شركت و حراست از بازارهايي كه با هزار مشكل در گوشه و كنار جهان براي پسته ايران ايجاد شده است نهايت همكاري را با مديريت هاي تعاوني به عمل آورند.

آقاي هاشميان هم چنين روي سلامتي محصول تاكيد مجددي گذاشت و از اعضاي تعاوني خواست كه مسايل بهداشتي را در برداشت و نگهداري محصول به صورت جدي رعايت كنند.

قائم مقام تعاوني پسته رفسنجان ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده براي دريافت تسهيلات مالي و موقعيت دشوار شركت در سال جاري . از اعضاي شركت خواستند كه بر تقاضاهاي خود پافشاري كنند و بخصوص در جريان سفر مقام رياست جمهوري به استان كرمان خواست هاي ده ها هزار باغدار پسته و نيازمندي هاي آنان را به آگاهي ايشان برسانند تا شايد ديگر نهادهاي دولتي نيز متوجه حساسيت موضوع بشوند و موانع رشد را از پيش پاي تعاوني بردارند . ايشان در انتها به مشكل بزرگ كم آبي در منطقه پرداختند و ضمن تشريح اقداماتي كه پيش از اين به عمل آمده است. براين نكته تاكيد گذاشتند كه بر آبرساني به منطقه كاري بزرگ و پرهزينه است كه انجام آن تنها از عهده دولت بر مي آيد و اگر اين كار انجام نگيرد بخش بزرگي از باغ هاي پسته را بايد از دست رفته تلقي كرد.

سپس آقاي جليل مظهري يكي از اعضاي قديمي تعاوني طي نطقي در همين نشست بر ضرورت همراهي دولت براي كمك به تعاوني در كار جمع آوري پسته تاكيد كرد و اعلام داشت كه اعضاي تعاوني با توجه به سابقه مثبت و كار ساز تعاوني در طول بيست سال گذشته تنها راه ساماندهي توليد و صادرات پسته را در حضور بلاواسطه تعاوني در مرحله توليد و جمع آوري محصول پسته مي دانند و متفقا از دولت و نهادهاي مسئول مي خواهند كه از اين تشكيلات قانوني كه به اقشار زحمتكش مناطق توليد پسته تعلق دارد. نهايت همراهي و همكاري را به عمل آورند. تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان از ماهها پيش از شروع فصل برداشت مذاكرات مفصلي را با نهادها و مقام هاي مسئول مملكتي آغاز كرد كه طبق معمول موضوع آن دريافت اعتباراتي از صندوق ذخيره ارزي يا منابع دولتي براي جمع آوري محصول پسته بود. اما اين مذاكرات به دليل شبه افكني وسيع كساني كه با موجوديت تعاوني پسته سرناز گاري دارند هيچ گاه به نتيجه مطلوب نرسيد تا آن جا كه اعطاي اعتبارات خواسته شده عليرغم دستور صريح مقام رياست جمهوري ، موافقت وزاري تعاون و جهاد كشاورزي و هم چنين تاييد موضوع پرداخت وام از صندوق ذخيره ارزي ناممكن شد.

آقاي احمد هاشميان مدير عامل شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان در پايان اين اجلاس پر شور قيمت خريد پسته را كيلويي 45 هزار ريال اعلام كرد كه با استقبال پرشور باغداران شركت كننده روبه روشد. او گفت كه از اين پس مركز فر آوري پسته در رفسنجان و ساير سايت هاي شركت در استان كرمان آماده دريافت و تحويل محصول سال جاري پسته خواهند بود.

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..