معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
امور تحقیقاتی
آزمایشگاه
تحقیقیات مشترک
گالری عکس
     

در راستای اطمینان از سلامت محموله های صادراتی و محصولات خریداری توسط شرکت تعاونی و همچنین بمنظور کمک به برنامه های تحقیقاتی و مراکز علمی منطقه , شرکت تعاونی در سال 73 اقدام به تاسیس و راه اندازی یک آزمایشگاه مجهز به همه دستگاههای مورد نیاز نموده که از زمان تاسیس تا کنون موفق به انجام برنامه های تحقیقاتی و آزمایش متعدد گردیده است. علاوه بر پروژه های تحقیقاتی که آزمایشگاه شرکت مشترکا با بعضی از مراکز تحقیقاتی و علمی انجام داده این مرکز نقش مؤثری در تعیین سلامت محیط انبارها , کنترل پسته های نگهداری شده در انبارها و عملکرد دستگاههای مورد استفاده شرکت نموده است. این دستگاهها عمدتا جهت سورتینگ و بسته بندی استفاده میگردند که آزمایشگاه شرکت با نمونه برداری از مراحل مختلف و انجام آزمایشهای متعدد صحت عمل آنها را تا ئید و یا تغییرات و اصلاحات لازم را پیشنهاد مینماید.

کلیه اطلاعات مربوط به پسته های موجود در انبارها و محموله های صادارتی شرکت بصورت منظم و کامپیوتری نگهداری و در موارد مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله موراد استفاده از این اطلاعات در ردیابی محموله ای صادراتی است که این توانایی شرکت در آخرین بازدید هیات کارشناسی اروپایی مورد توجه و تائید قرار گرفت.


یکی دیگر از مسئولیتهای ازمایشکاه شرکت تعاونی شرکت در پروژه های تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و تحقیقاتی می باشد که همه ساله پروژه های کوچک و بزرگی را در این زمینه به انجام رسانیده است در سالهای اخیر این پروژه ها بیشتر روی دو مساله مهم متمرکز بوده که همراه با مؤسسه تحقیقات پسته کشور و یا آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه رفسنجان انجام پذیرفته است:

1- روشهای مختلف بسته بندی و نقش آنها در کاهش اثر تغییرات جوی در مسیر حرکت محموله ها تا مقصد

2- روشهای مختلف سورتینگ و اثرات هر کدام آنها در کاهش میزان آلودگی پسته به افلاتوکسین

3- نقش زمان و نحوه برداشت . مناطق تولید و فرآوری در میزان بعدی آلودگی پسته یه افلاتوکسین در رابطه با هر یک از این پروژه ها, آزمایشها و تحقیقات فراوانی انجام پذیرفته که نتیجه و آمار مربوط به تمامی آنها موجود و در حال بررسی نهائی می باشد.صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..