معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
امور تحقیقاتی
آزمایشگاه
تحقیقیات مشترک
گالری عکس
     
یکی دیگر از مسئولیتهای ازمایشکاه شرکت تعاونی شرکت در پروژه های تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و تحقیقاتی می باشد که همه ساله پروژه های کوچک و بزرگی را در این زمینه به انجام رسانیده است در سالهای اخیر این پروژه ها بیشتر روی دو مساله مهم متمرکز بوده که همراه با مؤسسه تحقیقات پسته کشور و یا آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه رفسنجان انجام پذیرفته است:

1- روشهای مختلف بسته بندی و نقش آنها در کاهش اثر تغییرات جوی در مسیر حرکت محموله ها تا مقصد

2- روشهای مختلف سورتینگ و اثرات هر کدام آنها در کاهش میزان آلودگی پسته به افلاتوکسین

3- نقش زمان و نحوه برداشت . مناطق تولید و فرآوری در میزان بعدی آلودگی پسته یه افلاتوکسین در رابطه با هر یک از این پروژه ها, آزمایشها و تحقیقات فراوانی انجام پذیرفته که نتیجه و آمار مربوط به تمامی آنها موجود و در حال بررسی نهائی می باشد.
صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..