معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
معرفی شرکت تعاونی
مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیر عامل
قائم مقام
معاونت ها
معاونت بازرگانی
معاونت مالی
معاونت اداری
معاونت فرهنگی
گالری عکس
     

شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزي است كه ميتواند سرمشق ساير بخش هاي توليدي كشاورزي به شمار آيد.اين شركت در طول سي و پنج سالي كه از زمان تاسيس و بيست سالي كه از شروع فعاليتهاي عملي اش ميگذرد، با تجارب گرانبهايي كه در افزايش توليد ، ارتقاي بهره وري و كسب در آمدهاي ارزي و ريالي اندوخته ، توانسته با كسب بيش ازدو ميليارد و 631 ميليون دلار درآمد ارزي ، كمك شايان توجهي به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غير نفتي كشورمان به عمل آورد .
اين توفيق ها در حالي بدست آمد كه اين تعاوني از همان مزيت هايي كه دولت در زمينه ساير محصولات كشاورزي در نظر گرفته ، برخورد نشده است.
در اين مدت، دوران بسيار دشوار و طولاني را پشت سر گذاشته ايم و با تحمل رنج ومشقت فراوان و تلاشهاي شبانه روزي بي اندازه مسئولان تعاوني ،توانسته ايم پسته ايران را به مقام نخست بازارهاي جهاني برسانيم. هم اكنون 55 درصد توليد جهان ، 83 در صد بازار مصرف جهان ، 74 درصد بازار مصرف اروپا و بيش از 60 درصد بازار خاور دور در اختيار ايران است و چشم انداز آينده، بسيار روشنتر از هميشه است.

شركت تعاوني با اين هدف، در35 سال پيش پا گرفت كه به وضعيت نابسامان توليد و بازار پسته خاتمه دهد. در آن زمان هزار باغدار پسته از وضعيت نامساعد اقتصادي رنج مي بردند و راهي براي جلوگيري از كاهش بي دليل قيمت پسته در فصل برداشت نمي يافتند. باغداران با اين اميد به تاسيس تعاوني اقدام كردند كه با روي هم گذاشتن امكانات بتوانند به اين معضلات پايان دهند.

 

عملكرد شركت تعاوني پسته رفسنجان از سال 1361 تاكنون

1

كل خريد پسته : 823 هزار تن

2

كل صادارت پسته : 738 هزار تن

3

كل ارز حاصل از فروش :2/150 ميليارد دلار

4

گشايش اعتبار جهت صنايع خودرو سازي داخلي:250 ميليارد دلار

5

فروش ارز و واريز نامه به صنايع دولتي و خصوصي : 231 ميليارد دلار

6

گردش عمليات بانكي : 1208 ميلياردتومان

7

مازاد برگشتي پرداختي به اعضاي تعاوني :40 ميليارد تومان

8

ارزش املاك و دارايي و دارايي شركت (كارشناسي شده ): حدود 100 ميليارد تومان

توضيح اينكه تعداد اعضاي تعاوني در اين مدت از1200 نفر به 70 هزار نفر افزايش يافته و ميزان دارايي هاي ثابت تعاوني از 82 ميليون تومان به بيش از 100 ميليارد تومان بالغ گرديده است. در ابتداي دوره ، شركت هيچ گونه صادراتي نداشته است.

 

اهداف و برنامه هاي كلان تعاوني مطابق اساسنامه

1

ترويج وتحكيم مشاركت جمعي از همكاران ميان اعضاي تعاوني

2

تهيه و توزيع وسايل مورد نياز اعضاء

3

جمع آوري ، نگاه داري ، طبقه بندي و بسته بندي ، حمل ونقل

4

بازاريابي و فروش محصولات در بازارهاي داخلي و بين المللي

5

انجام خدمات در جهت بهبود امور حرفه اي

6

استفاده از ماشين آلات و آموزش دسته جمعي اعضاي تعاوني

7

مبارزه با بيماريهاي گياهي

8

توليد پسته و بهره برداري از ارازي ملكي يا استيجاري

9

دريافت وام و تسهيلات براي رفع نيازهاي تعاوني

10

ارائه خدمات آموزشي به اعضاء در همه قلمروها ي مورد نياز

11

قبول محصول اعضا به صورت اماني و عرضه آن به بازار

12

انجالم ساير امور و مسئوليت هاي مربوط

 

تصويري از آهنگ سريع رشد در كشت و صنعت پسته

• در سال 1361 پسته در انبارهاي سنتي نگهداري مي شد ، در حالي كه در سال 1382 تعاوني امكاناتي با ظرفيت 200 هزار تن براي ذخيره محصول دارد.

• در سال 1361 تنها 280 هزار نفر در فعاليتهاي توليدي و فرآوري پسته سرگرم كار بوده اند، در حالي كه در سال 1382 بيش از 5/2 ميليون نفر در اين فعاليت اشتغال پيدا كردند.

• در سال 1361 فقط كمتر از 20 هزار تن پسته در كشور توليد مي شد، حال آنكه توليد پسته در سال 1382 از رقم 210 هزار تن نيز تجاوز كرده است.

• در سال 1361 كمتر از 40 هزار هكتار زير كشت درختان پسته بود، اما در سال 1382 وسعت اين اراضي از 400 هزار هكتار نيز فراتر رفته است.

• در سال 1361 كمتر از 6 هزار تن پسته به بازارهاي جهاني صادر شد، اما در سال 1382 صادرات پسته ايران رقم 170 هزار تن را هم پشت سر گذاشته است.

 

فهرستي از مهم ترين كارهاي تعاوني

شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان، در طول سالهاي متمادي، اقداماتي را بمنظور رشد كيفي و كمي محصول پسته و اعتبار بخشيدن به جايگاه ايران در بازارهاي جهاني به عمل آورده است كه ذكر همه آنها در اين مجموعه مقدور نيست. به همين خاطر فهرست مختصري از آن براي آگاهي خوانندگان گرامي در زير ارائه ميشود:

1- ايجاد مجتمع مكانيزه فرآوري پسته در شهرستان رفسنجان. اين مجتمع با در اختيار داشتن تجهيزات پيشرفته در جهت ارتقاي كيفيت محصول، طبقه بندي و سورت ليزري انواع پسته، سيستم هاي حذف دانه هاي معيوب و مشكوك و بسته بندي در كيسه هاي بدون هوا براي افزايش ماندگاري روي كيفيت پسته صادراتي ايران، بر جاي گذاشته است. در احداث اين مجموعه، مركز توسعه صادرات ايران (سازمان توسعه تجارت ايران) همكاري فراواني با تعاوني داشته است.

2- احداث انبارهاي مجهز به امكانات بهداشتي منطبق با توصيه هاي اتحاديه اروپا با تجهيزات و وسايل جانبي به ظرفيت بيش از 200 هزار تن در هفت نقطه از استان كرمان. در اين انبارها پس از تحويل محصول، آن را براساس نوع، محل توليد، كيفيت و ساير مشخصات در محل هاي جداگانه نگهداري مي كنند. اين كار به تعاوني امكان مي دهد كه درجه كيفي و ظاهري هر محموله سرا ثبت كنندو آن را هنگام تسويه بهاي پسته، به اطلاع باغداران برسانند.

3- تعاوني كوشيده است با عضويت در اكثر مجامع بين المللي مرتبط با صنايع غذايي و كشاورزي، از مقرراي و استانداردهاي جهاني در زمينه رشته فعاليت خود آگاه شود.با رعايت اين استانداردها، شركت عملكرد خود را با شرايط شناخته شده بين المللي تطبيق مي دهد.اين كار از بروز اختلاف نظرهاي آتي ميان تعاوني و مشتريانش جلوگيري مي كند. ضمنا عمليات بازاريابي و فروش هم با اطمينان بيشتر ادامه مي يابد. لازم به ياداوري است كه هزينه حضور در اين مجامع به صورت مستقيم ازسوي تعاوني پرداخت مي شود.

4- كمك به مركز تحقيقات پسته به منظور يافتن روش هاي بهتر كاشت، داشت و برداشت محصول و جمع آوري ، انبار كردن و فرآوري محصول. شركت تعاوني نه تنها به ايجاد اين مركز ياري رسانده است، بلكه با واگذاري تحقيقاتي روي موضوعات خاص، از حضور اين مركز براي رفع مشكلات توليد پسته و كنترل ميزان آلودگي محصول به افلا توكسين بهره ميگيرد.

5- تعاوني با اعزام هيات هاي ايراني به مجامع بين المللي و گردهمايي هاي علمي، فني و تحقيقاتي ، سهم مناسبي در ايجاد ارتباط با مقامات و نهادهاي مختلف در سطح جهان بر عهده گرفته است. در اين كار، سازمان توسعه تجارت ايران و ستاد پسته جهاد كشاورزي و هم چنين اداره كل بهداشت صنايع غذايي وزارت بهداشت و درمان، همواره همكاريهاي نزديكي با تعاوني به عمل آورده اند. اين كار موجب مي شود كه نهادهاي مربوط به پسته در خارج از تعاوني و بخصوص در وزارت جهاد كشاورزي، از نتايج سمينارها استفاده كنند. اين نهادها از طريق روي هم گذاشتن توان خود حداكثر استفاده را از هيات هاي اعزامي به خارج كسب مي كنند.

6- تعاوني سهم قابل توجهي در جذب و ترغيب هيات هاي بين المللي براي سفر به ايران، به ويژه هدايت ماموران اعزامي از سوي اتحاديه اروپا كه به مقصد كسب اطمينان از بهبود مراحل توليد و فرآوري پسته به ايران مسافرت ميكنند، برعهده گرفته است كه از نتيجه آن كل صنعت پسته و اقتصاد كشور بهره مند مي شوند. هزينه سفر و اقامت و بازديد اين هيات ها مشتركا از سوي تعاوني پسته رفسنجان و اتحاديه صادركنندگان خشكبار پرداخت مي شود.

7- انجام تحقيقات مشترك با اتحاديه اروپا براي مقابله به آلودگي محصول به افلاتوكسين. تعاوني پس از برقراري محدوديتهاي سخت گيرانه اروپا، در مورد وجود افلاتوكسين در محصولات دانه هاي درختي، اهميت زيادي به آن قايل شده و تمام هزينه هاي مربوط به كنترل آن را پرداخت كرده است. اين تحقيقات امكان ميدهد كه ميان ايران و اتحاديه اروپا ارتباط مداومي به وجود آيد و مسايل موجود با تفاهم بيشتري حل وفصل شود.

8- شركت تعاوني در رفع مشكلات نهادهاي محلي نيز نقش مهمي ايفا كرده است. از جمله كمك به مؤسسات خدماتي كشوري اعم از گمرك رفسنجان، خريد دستگاههاي تست افلاتوكسين براي اداره بهداشت رفسنجان و مشاركت در تعداد زيادي از پروژه هاي تحقيقاتي را ميتوان از نتايج اقداماتي دانست كه تعاوني تا كنون در اين زمينه ها انجام داده است.

9- بازاريابي در مناطق جغرافيايي مختلف كه با اعزام هيات هاي متعدد كارشناسي،ايجاد دفاتر منطقه اي فروش در 5 نقطه از جهان، اروپا، خاورميانه و خاوردور و ايجاد ده ها نمايندگي فعال در ساير كشورها انجام شده است كه هدف آنها، انجام برنامه هاي وسيع تبليغاتي در رسانه هاي معتبر بين المللي صنايع ومحصولات غذايي و ايجاد غرفه و توزيع نمونه هاي محصول به منظور آشنا كردن ذائقه بازديد كنندگان به طعم پسته ايران نيز از ديگر مقاصد بازاريابي است.

10- دعوت مديريت تعاوني از ده خبرنگار اروپايي: اين هيات براي بازديد از امكانات و تجهيزات مركز فراوري پسته تعاوني، باغهاي پسته، به منظور انعكاس گزارشهاي آن در رسانه هاي اروپايي آمده بودند و كمك زيادي به رفع سوءتفاهم هاي مربوط به احتمال آلودگي پسته به افلاتوكسين كردند. برنامه ريزي هاي اين سفر، اخذ ويزا، تامين تداركات ايمني و رفت و آمد و اقامت اعضاي هيات با مسئوليت و هزينه تعاوني انجام پذيرفت.

11- فراهم كردن اعتبارات ارزي و ريالي از منابع داخلي و خارجي : اين كار به منظور كمك به جمع آوري محصول و خريد بخش بيشتري از محصول در پايان هر فصل زراعي است.

12- ترغيب كشاورزان به استفاده از روش هاي مدرم باغداري، افزايش محصول و ارتقاي كيفيت. اين كار از راههايي است كه براي حصول اطمينان ازمرغوبيت محصول پسته انجام مي گيرد. براي رسيدن به اين هدف و انتقال دانش صحيح كشت ومراغبت از باغ ها و محصول ، فعاليتهاي ترويجي وسيعي را انجام داده است.

 


حد نصاب قابل اعتنا در كارنامه تعاوني

• در استفاده از امكانات پيشرفته فرآوري پسته اول بود!
• در بهره گيري از ماشين آلات مدرن سورت و بسته بندي واكيوم و شناسايي نقاط بهراني در فرآوري پسته و رفع آن ها، تعاوني اول بود!
• در تاسيس آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي مدرن افلاتوكسين و اجراي پروژه هاي مشترك تحقيقاتي، تعاوني اول بود!
• در تجهيز انبارها و سيلوهاي مدرن و كنترل شده، تعاوني اول بود!
• در استفاده از كانتينر براي حمل پسته از مبدا تا مقصد، تعاوني اول بود!
• در ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي اروپايي، تعاوني اول بود!
• در متقاعد كردن مقامات اروپايي براي لغو سخت گيري ها و دعدت از كارشناسان براي بازديد از اقدامات انجام شده ، تعاوني اول بود!تعاوني مؤسسه اي قابل اعتماد در جهان

يكي از راههايي كه از طريق آن مي توان ميزان اعتبار شركت هاي بازرگاني را محك زد، مراجعه به سيستم بانكي بين المللي و بخصوص بانك هاي همكار آن شركت هاست. بنابراين وقتي همه بانك ها همكار شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان بر كارنامه فعاليت اين شركت مهر تائيد مي زنند و اين شركت را در زمره معتبرترين مشتريان خود مي شناسد، نبايد در صحت اين اعتبار ترديد كرد.

بانك هاي متعددي در سطح جهان به فعاليتهاي مالي و اعتباري شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان ياري مي رسانند، گرچه شركت كوشش بسيار دارد كه نيازهاي مالي و اعتباري خود را به شعب بانك هاي ايراني بسپارد، اما در عين حال بين بانك هاي خارجي همكار تعاوني مي توان به (( دويچه بانك)) آلمان (( لويذر بانك)) انگلستان و بانك (( استاندارد چارترد)) مالزي اشاره كرد.

علاوه بر اين، شعب بانك ملي ايران در آلمان ( شعبه هامبورگ) ، امارت عربي متحده ( دبي) ،شعبه خشايار تهران، بانك تجارت و شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري ،هر كدام بصورت رسمي ديدگاه خود را در مورد ميزان اعتبار شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان اعلام داشته و با اعباراتي، بر رفتار متعهدانه شركت در طول سالها همكاري، اذعان كرده اند.

مدير (( دويچه بانك)) آلمان با استناد به گردش مالي حساب شركت در اين بانك به ميزان 46 ميليون دلار در سال2002 و 30 ميليون دلار در سال 2003 ، بر اين اعتقاد تكيه كرده است كه (( شركت تعاوني هميشه به تعهدات خود، به موقع بطور صحيح عمل كرده است)). اين بانك مجموع عمليات بانكي خود با تعاوني را در چند سال اخير بيش از يك ميليارد دلار برآورد مي كند، ضمن آنكه اعتباري 146 ميليون دلاري نيز در اختيار تعاوني گذاشته است . نامه رئيس شعبه بانك ملي ايران در هامبورگ نيز كه نشان ميدهد تعاوني، يكصد ميليون دلار اعتبار اسنادي دريافتي از اين بانك را بموقع تسويه كرده است،اظهارات رئيس شعبه دويچه بانك را تائيد مي كند.

در نامه مدير ارشد بانكي (( تي.اس.بي.لويدز)) انگلستان، گفته شده كه ((ما مدت 18 سال است كه با شركت تعاوني رابطه داريم و در اين مدت شركت تمام تعهدات تجاري خود را به نحو احسن انجام داده است)). وي داشتن ارتباط با شركت تعاوني را بسيار ارزشمند تلقي كرده واين شركت را از مشتريان خوب خود ناميده است.

بانك (( استاندارد چارترد)) مالزي نيز با جملات مشابهي به تحسين روابط خود با تعاوني پرداخته است. رئيس اين بانك ضمن اعلام شماره حساب تعاوني در اين بانك ، با اين جمله زبان به مدح شركت گشوده است كه ما (( خوشوقتيم اعلام كنيم كه از امكانات اين حسابها به طور كامل و مثبت استفاده شده و شركت هيچگاه از تسهيلات مازاد استفاده نكرده است)). بايد خاطرنشان كرد كه گردش مالي سالانه يكي از اين حسابها بيش از 5/13 ميليون دلار بوده است.

از سوي ديگر، بانك هاي ايراني همكار شركت تعاوني نيز در طرح ديدگاههاي خود پيرامون ميزان اعتبار و احساس تعهد شركت، بالاتفاق زبان به تحسين گشوده و سوابق بانكي شركت و عملياتي مالي آن را قابل اعتماد، متعهدانه و معتبر اعلام داشته اند. شعبه بانك ملي ايران در دبي ضمن اعلان 659 ميليون درهم گردش مالي حساب تعاوني در 5 سال اخير، تاكيد كرده است كه (( اين حساب به طور عالي مورد بهره برداري قرار گرفته و هيچ چكي از اين حساب برگشت نخورده است)). اداره اطلاعات اعتباري بانك ملي ايران، شعبه خشايار تهران نيز طي نامه اي به شركت نزد اين بانك در حد 111 ميليون دلار در يك سال گذشته، ميزان تعهد نامه هاي ارزي صادره از سال 1366

( تاريخ افتتاح حساب) تاكنون را بيش از يك ميليارد و 958 ميليون دلار ذكر كرده است كه در سطح بين المللي و منطقه اي رقم درشتي بحساب مي آيد.

شركت تعاوني نزد شركتهاي همكار خود نيز كه به خريد پسته و توزيع آن در كشورهاي مقصد اقدام مي كنند، داراي سوابق رضايت آميزي است. براي نمونه مي توان به نامه شركت ((گريت ايگل ناتزاند فود)) اشاره كردكه تعاوني را در راس شركتهاي صادركننده خشكبار به چين قرار داده و به اين شركت نمره (( آ)) داده است. اين نقل قولهاي ترديدي باقي نمي گذارد كه در طول دو دهه اخير شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان، موفق شده است نام و شهرتي مناسب در بين مؤسسات بانكي و اعتباري بين المللي كسب كند. اين ها علاوه بر يه ها لوح افتخار، تائيديه بين المللي و ديگر افتخاراتي است كه بخشي از كارنامه پر افتخار تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان را تشكيل مي دهد.

 

 
برخي از اقدامات تعاوني در حمايت از باغداران

• توزيع صدها دستگاه موتور آب كشي براي تامين آب مورد نياز باغداران كه به طور عمده با استفاده از مناطبع زيرزميني به آبياري مزارع خود اقدام مي كنند.

• توزيع هزاران دستگاه انواع تركتور، گاوآهن و تجهيزات مكانيكي مربوط كه از شوي تعاوني از خارج از كشور وارد شده بود.

• ورود و توزيع بيش از بيست هزار دستگاه انواع وانت داخلي و خارجي، به منظور استفاده اعضا كه باغداران به شدت به آن نياز داشتند.

• توزيع چندين هزار دستگاه براي مبارزه به آفات گياهي باغهاي پسته.

• ورود و توزيع هزارن دستگاه انواع اتومبيل سواري براي رفع نياز باغدارني كه براي خريد اين وسايل ابراز علاقه كرده بودند.

• توزيع ده ها هزار دستگاه وسايل خانگي اعم از يخچال، فريزر، تلويزيون، كولرگازي، فرش و ده ها قلم كالاي ضروري مانند كود شيميايي، سموم نباتي ، لاستيك خودرو و صدها دستگاه لودر، گريدر، دامپرواتوميكسر.

• توزيع ده ها هزارتن شكر، برنج و چاي و ساير مايحتاج عمومي اعضا.
حدنصاب قابل اعتنا در كارنامه تعاوني

• در استفاده از امكانات پيشرفته فرآوري پسته اول بود!

• در بهره گيري از ماشين آلات مدرن سورت و بسته بندي واكيوم و شناسايي نقاط بهراني در فرآوري پسته و رفع آن ها، تعاوني اول بود!

• در تاسيس آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي مدرن افلاتوكسين و اجراي پروژه هاي مشترك تحقيقاتي، تعاوني اول بود!

• در تجهيز انبارها و سيلوهاي مدرن و كنترل شده، تعاوني اول بود!

• در استفاده از كانتينر براي حمل پسته از مبدا تا مقصد، تعاوني اول بود!

• در ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي اروپايي، تعاوني اول بود!

• در متقاعد كردن مقامات اروپايي براي لغو سخت گيري ها و دعدت از كارشناسان براي بازديد از اقدامات انجام شده ، تعاوني اول بود!
اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان

توليد كنندگان پسته در استان هاي مختلف كشور در راستاي همفكري و همكاري با يكديگر و به منظور استفاده از مشاركت جمعي در پيشبرد برنامه ها و ارتقاي كيفيت محصول، به تدريج نهادهاي مدني خود را شكل داده و با حمايت و پشتيباني شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان ، اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني توليد كنندگان پسته ايران ، را بوجود آورده اند.
اين اتحاديه در حالي كه شركتهاي تعاوني به رفع مسايل و مشكلات مقطعي و محلي سرگرم اند ، از طريق نشست هاي جمعي ، نگاه خود را به حل و فصل مسايل كلان صنعت پسته كشور معطوف داشته و مي كوشد كه متصديان امور و نهادهاي سياستگذاري كشاورزي را به رفع موانع توليد و صادرات پسته متقاعد كند.

در حال حاضر اكثر توليد كنندگان پسته مناطق مختلف كشور تعاوني هاي صنفي خود را تاسيس كرده اند و با پيوستن به اتحاديه سراسري ازاعتبارحقوقي برتري برخوردار شده اند.

اعضاي اتحاديه عبارتند از :

1- تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان
2- تعاوني توليد كنندگان پسته زرند
3- تعاوني توليد و كشاورزي پسته استبرق
4- تعاوني توليد و كشاورزي شاهد شهربابك
5- توليد و روستايي خاتون آباد شهربابك
6- توليد و روستايي رباط شهربابك
7- تعاوني توليد و روستايي زرند
8- توليد و رستايي شهرستان دامغان
9- تعاوني پسته كاران نيريز فارس
10- كشاورزي و دامداري دشت فرحزاد دامغان
11- تعاوني شماره 8 دامغان
12- تعاوني به سبز تربت حيدريه
13- تعاوني توليد كنندگان پسته سيرجان
14- تعاوني توليد و روستايي لاله بهشت
15- تعاوني اسبك كاران بردسير
16- تعاوني پسته كاران قم

 

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..