معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
خرید و فروش
ترمینال
خرید پسته
فروش
سفارش
آماده سازی
آزمایشات
بسته بندی
ترخیص از انبار
صادرات
سفارش
آماده سازی
آزمایشات
بسته بندی
ضد عفونی کانتینر ها
اخذ مجوزهای لازم
بارگیری و حمل و نقل
گالری عکس
     

صادرات تعاوني در سالهاي 1361 تا 1382

سال

صادرات به كيلو

سال

صادرات به كيلو

1361

195/698/1

1372

072/141/56

1362

320/180/7

1373

426/560/46

1363

350/492/3

1374

213/370/55

1364

680/374/4

1375

480/631/63

1365

226/335/9

1376

680/440/18

1366

311/079/20

1377

850/457/32

1367

663/917/17

1378

220/107/30

1368

960/708/24

1379

640/099/39

1369

166/532/34

1380

015/244/51

1370

400/057/58

1381

000/662/39

1371

920/505/54

1382

391/346/47


افزايش سطح زير كشت پسته به 400 هزار هكتار، موجب شده است تا ميزان محصولات در سالهاي پربار به بيش از 200 هزار تن برسد. اين امر ما را مجبور كرده است كه براي جلوگيري از اشباع بازار محلي، براي صدور بيش از 85 درصد پسته توليدي، به خارج برنامه ريزي كنيم.

تعاوني سهم قابل توجهي در ترغيب هيات هاي بين المللي براي سفر به ايران، به قصد كسب اطمينان از بهبود مراحل توليد و فرآوري پسته به ايران مسافرت ميكنند، برعهده گرفته است.


 

واردات كشورهاي غير اروپايي در سال 2002 ( واحد كيلو)

كشورها

دوره

ايران

آمريكا

تركيه

جمع كل

استرليا

تا سمپتامبر

455303

14458

6364

476125

تايوان

تا اكتبر

1988843

7722

166

1996731

هنگ كنگ

تا نوامبر

18936710

2962672

454500

22353891

آمريكا

تا نوامبر

24500

 

331754

356254

كانادا

تا اكتبر

1185773

2384556

26970

3579299

چين

تا نوامبر

3446956

3107119

212520

6766955

ژاپن

تا نوامبر

527575

1700933

0

2228508

نيوزلند

تا نوامبر

4604

213256

0

217860

جمع كل

 

26570273

10330716

1032274

37983263

 

 

برخي از اقدامت كه از سوي تعاوني براي بازاريابي محصول پسته ايران انجام گرفته است فهرست وار، بشرح زير است :

• تمركز فعاليت بر روي بازارهاي اروپا پس از اعلام تحريم هاي آمريكا عليه پسته ايران.

• ايجاد دفاتر و فعاليت مستقيم روي اين بازار به منظور آشناتر كردن مصرف كنندگان اروپايي با طعم پسته ايران و بالا بردن تقاضاي اين بازار.

• انجام فعاليتهاي بازاريابي گسترده از طريق حضور در نمايشگاه ها ، توزيع نمونه هاي پسته، تبليغ در مطبوعات تخصصي پسته و خشكبار و آسان تركردن دسترسي مصرف كنندگان اروپايي به پسته ايران از طريق ايجاد انبارها و مراكز محلي فرآوري پسته.

• ايجاد زمينه هاي مناسب براي گفتگوي تعاوني با مؤسسات بهداشتي وغذايي اروپا وايجاد اطمينان كافي در آن ها راجع به سلامت پسته تحويلي به اروپا.

• افزايش حجم صادارت پسته تعاوني به بيش از 90 كشور جهان كه ركوردهاي جديدي در تاريخ صادرات پسته كشورمان بر جاي گذاشته است.

• توجه به ساير بازارهاي بالفعل پسته ايران و به خصوص بازارهاي رو به رشد خاوردور، چين و روسيه و تاسيس دفاتري در ساير بازارهاي مطرح پسته ايران كه آينده رو به رشدي دارند.

• افزايش صادرات پسته به چين و تايوان و آشنا كردن ذائقه بيش از يك ميليارد و 200 ميليون نفري چين با طعم پسته ايران. توجه داشته باشيم كه اين كشور بازار مستعدي براي هر گونه محصول غذايي است و بنابراين تعاوني نيز از اين بازار انتظارات بيشتري دارد.

• تغيير شيوه هاي بسته بندي از سنتي به واكيوم( بدون هوا) كه موجب ميشود كه محصول در طول زمان حمل آسيب نبيند و با كيفيت اصلي تحويل مصرف كنندگان شود.

• كاهش چشمگير احتمالي آلودگي پسته تعاوني به افلاتوكسين به دليل استفاده از روشهاي بهترجمع آوري و فرآوري و همچنين نصب تجهيزات پيشرفته درمجتمع مكانيزه رفسنجان.

• انجام تبليغات وسيع براي افزايش مصرف پسته در جيره مصرفي خانوارها و استفاده از پسته به جاي ساير دانه هاي درختي در توليد انواع شكلات و شيرينيهايي كه موجب شده است تنوع بيشتري در جمع مشتريان تعاوني بوجود آيد

 


واردات اروپا از كشورهاي توليدكننده در سال 2003 ( واحد كيلو).


كشورها

ايران

آمريكا

تركيه

جمع كل

انگلستان

4217370

245261

23849

286480

آلمان

14592200

5380100

111600

21083900

بلژيك

585800

3133500

11400

3730700

هلند

0

0

0

0

اتريش

137000

9900

0

146900

اسپانيا

20296752

538703

0

21835455

فرانسه

2486200

4624100

30700

7141000

ايتاليا

6724430

2417234

224350

9366014

پرتقال

0

118389

0

2806

دانمارك

4963

38864

3382

47209

ايرلند

1000

1806

0

2806

يونان

673104

45106

274950

993160

 

كاهش سهم تعاوني در خريد محصول پسته در سالهاي 1377 تا 1383 ، بيشتر به همين دليل رخ داده است كه ثبات ارز، موجب كاهش نسبي درآمدهاي ريالي شركت شده است. به اين ترتيب تعاوني در اين سالها نه تنها كمك از دولت دريافت نكرده،بلكه از طريق ثبات ارز يارانه اي را نيز به اقتصاد كشور تقديم كرده است.

 

 برنامه فروش بايد به گونه اي طراحي شود كه بازارهاي مقصد هيچ گاه بدون پسته نماند. اگر مشتريان حتي براي مدت كوتاهي نتوانند پسته مورد نياز خود را از ايران خريداري كنند، طبعا دنبال فروشندگاني خواهند رفت كه پسته ساير كشورها را در اختيار دارند و ارتباط تعاوني با مشتريانش قطع خواهد شد.

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..