معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
دفاتر و شعب
دفتر مرکزی
دفاتر داخلی
دفاتر خارجی
شعب داخلی
نقشه گسترش فعالیت
گالری عکس
     

طبق اساسنامه، تعاوني موظف است كه سود مازاد برگشتي حاصل از فعاليت خود را ميان اعضا تقسيم كند، كما اينكه در سالهاي گذشته حداقل 400 ميليارد سود مازاد برگشتي هاي بين اعضا تقسيم شده است.


اعضاي اتحاديه عبارتند از :

1- تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان
2- تعاوني توليد كنندگان پسته زرند
3- تعاوني توليد و كشاورزي پسته استبرق
4- تعاوني توليد و كشاورزي شاهد شهربابك
5- توليد و روستايي خاتون آباد شهربابك
6- توليد و روستايي رباط شهربابك
7- تعاوني توليد و روستايي زرند
8- توليد و رستايي شهرستان دامغان
9- تعاوني پسته كاران نيريز فارس
10- كشاورزي و دامداري دشت فرحزاد دامغان
11- تعاوني شماره 8 دامغان
12- تعاوني به سبز تربت حيدريه
13- تعاوني توليد كنندگان پسته سيرجان
14- تعاوني توليد و روستايي لاله بهشت
15- تعاوني اسبك كاران بردسير
16- تعاوني پسته كاران قم


شعب خرید پسته عبارتند از :

1- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان - گلشن انار
2- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان - زرند
3- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان - شهر بابک
4- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان - کرمان
5- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان - نوقصفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..