معرفیدفاتر و شعبخرید و فروشانبارداریامور تحقیقاتیمحصولاتتقدیر نامه هااخبارتماس با مانقشه سایتEnglish
 
دفاتر و شعب
دفتر مرکزی
دفاتر داخلی
دفاتر خارجی
شعب داخلی
نقشه گسترش فعالیت
گالری عکس
     

مراكز توزيع تعاوني در نقاط مختلف جهان

مهم ترين مركز توسعه ايران در شهر بندري هامبورگ در آلمان قرار دارد. ايجاد اين مركز با قصد افزايش مصرف پسته و شناساندن محصول به مصرف كنندگان محلي از طريق بودادن، بسته بندي و ارائه آن به خرده فروشي ها مورد توجه قرار گرفت و تعاوني با توجه به منافع درازمدت حضور ايران در اين بازار، با سرمايه گذاري سنگين براي بوجود آوردن اين مركز موافقت كرد. چون با اين كار، ارزش افزوده بيشتري نصيب تعاوني مي شد و از طرفي سطح حقوق و عوارض گمركي پرداختي به كشورهاي اروپايي هم بسيار كاهش مي يافت.

طبق اساسنامه، تعاوني موظف است كه سود مازاد برگشتي حاصل از فعاليت خود را ميان اعضا تقسيم كند، كما اينكه در سالهاي گذشته حداقل 400 ميليارد سود مازاد برگشتي هاي بين اعضا تقسيم شده است.

صفحه اصلی | معرفی | دفاتر و شعب | خرید و فروش | انبارداری | امور تحقیقاتی | محصولات | تقدیر نامه ها | اخبار | تماس با ما | نقشه سایت
Copyright © 2003-2004 Rafsanjan Pistachio Producers Co-operative ( RPPC.IR ).
All rights reserved..