در تاریخ 98/11/23 حضور کشاورزان در شرکت تعاونی پسته رفسنجان با سخنرانی علمی جناب آقای مهندس رضایی رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان

موقعیت درختان پسته در زمستان و روغن ولک

دوشنبه 28 بهمن 1398

دانستن نیاز سرمایی انواع رقمهای درخت پسته باعث می شود، که در فصل زمستان بی دلیل به محلول پاشی روغنهای ولک روی نیاوریم.  

نیاز سرمایی ارقام مختلف درخت پسته متفاوت است. رقم اکبری دارای بالاترین نیاز سرمایی 1200 ساعت می باشد. نیاز سرمایی کله قوچی600 ساعت، اوحدی (فندقی) 1000-900 ساعت، احمدآقایی 750 ساعت و چروک 1200 تا1400 تخمین زده شده است.
در صورت عدم تامین نیاز سرمایی در درختان پسته، شاخه های درخت نا هماهنگ شروع به جوانه زنی می کنند و به همین دلیل عوارضی مانند ریزش جوانه های زایشی، عدم تشکیل میوه یا ریختن دانه های خوشه و .. مشاهد میشود.

مکانیسم عمل روغن ولک این است که تمامی روزنه های تنفسی گیاه را می بندد و گیاه مجبور به بیدار شدن می شود در این حالت حرکت شیره گیاهی سریع شده و ساختارهای بازدارنده ترشح شده در پاییز کامل شکسته خواهد شد به همین خاطر است که درختی که سرمای کافی ندیده است با یک شک بزرگ با کمک روغن ولک از خواب به خوبی بیدار می شود.
با توجه به اطلاعات دریافتی از مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان میزان نیاز سرمایی براساس مدل 0-7 تا تاریخ 20 بهمن ماه در رفسنجان 770 ساعت، باغین 804 ساعت، شهربابک 900 ساعت، سیرجان 720 ساعت، زرند 800 ساعت، راین 950 ساعت،صفائیه 740 ساعت و انار 720 ساعت است.
با توجه به اطلاعیه جهاد کشاورزی، رقم اکبری در آب و خاک شیرین 40 در هزار ، در آب و خاک شور 50 در هزار روغن ولک نیاز دارد. رقم فندقی (اوحدی)، در شرایط آب و خاک شور 30 در هزار روغن ولک نیاز دارد. رقم سفید نوق 30 در هزار آب و خاک شیرین و 40 در هزار آب و خاک شور نیاز است. منظور از آب و خاک شور، شوری بالاتر از 10 دسی زیمنس است.
امسال در ارقام احمدآقایی و کله قوچی در بیشتر مناطق نیازی به روغن ولک نیست ، مگر در مناطقی که کارشناس منطقه تشخیص روغن پاشی داده باشد.
بهترین زمان روغن پاشی در محدوده 20 بهمن لغایت 15 اسفندماه است. بهترین دما برای روغن پاشی، دمای 8-20 درجه سانتیگراد است. در دمای زیر 8 درجه بهتر است روغن پاشی انجام نشود. بر اساس اطلاعات هواشناسی، از جمعه 25 بهمن ماه به مدت 10 روز شرایط آب و هوایی برای پاشش مناسب است.
کیفیت روغن ولک مورد استفاده لازم است با استانداردهای تعریف شده همخوانی داشته باشد. حتما روغن ولک را از فروشگاههای معتبر تهیه نمائید.