مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 98/5/30 

سه شنبه 5 شهریور 1398 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان با حضور هیئت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و جمعی از سهامداران  
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان با حضور هیئت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و جمعی از سهامداران جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان چهارشنبه 98/5/30 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
در این نشست پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی اعضاء هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند.
سپس مهندس عباسی گزارش بازرسان قانونی به مجمع را قرائت کرد. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه مورد مطالعه و بررسی اینجانبان قرارگرفته و صحت اطلاعت مندرج در گزارش مذکور به سال 1397 تائید می شود.