برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت شوری باغات پسته و کاربرد اسید در آنها 

دوشنبه 14 مرداد 1398 طی جلسه برگزار شده در مورخ 09/05/1398 در محل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان جناب آقای مهندس رضائی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان برخی از دلایل و عوامل موثر در به تاخیر افتادن فاز مغز درختان پسته و بررسی راهکارهای موثر و مناسب پرداختند .  

طی جلسه برگزار شده در مورخ 09/05/1398 در محل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان جناب آقای مهندس رضائی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان برخی از دلایل و عوامل موثر در به تاخیر افتادن فاز مغز درختان پسته و بررسی راهکارهای موثر و مناسب پرداختند .
و جناب آقای دکتر حسینی فرد عضو هیات علمی پزوهشکده پسته رفسنجان در رابطه با مدیریت شوری باغات پسته و کاربرد اسید در آنها جهت اصلاح خاک صحبت نمودند در این مبحث به در اصلاحکننده خاک در باغات پسته (اسید ، گچ ) اشاره کردند و مزایا و معایب و چگونگی کاربرد هرکدام را بصورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
آقای مهندس احمد زاده معاونت بیمه کشاورزی استان کرمان طی سخنانی در خصوص مباحث بیمه پایه و الحاقی و همچنین مطالبات گذشته باغداران اظهاراتی را بیان نمودند، از جمله اشاره داشتند که: طی جلساتی که برگزار شد، در خصوص دستورالعمل بیمه پایه برای ریسکهای فاجعه بار(سیل، زلزله،سرمازدگیو...) در تمامی بخشها (باغی،دامی و کشاورزی) تعرفه هایی پیشنهاد شد با حداقل قیمت، بالاترین گزینه و بالاترین تعهد به جهت پوشش ریسکهای فاجعه باری که باعث خسارت میشوند.
همچنین در باره خسارات پسته داران، که از پایان اسفند سال گذشته تا خرداد ماه وارد شد بیان نمودند: جلسه ای در اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان کشاورزان،نمایندگان خانه کشاورز و ریاست جهاد کشاورزی برگزار شد که در نهایت به این نتیجه رسیدند، بیش از یک عامل خسارت را دخیل دانسته و میتوان آنها را بیمه نامه های الحاقی پوشش داد.در کل استان 195 میلیارد تومان خسارت برآورد شد که با پیگیریهای جهاد کشاورزی، مدیریت استان و استانداری واریز صورت گرفت و همچنین در طی جلسات اخیر مصوب شد، میزان خسارات با حداکثر قرارداد و صد درصد خسارت اعمال گردد و در حال حاضر فقط تامین اعتبار مانده و مابه التفاوت واریز خواهد شد.
در پایان ایشان به رابطه سطح زیرپوشش و افزایش توان پرداخت اشاره داشتند.
در ادامه جناب آقای مهندس محمدی مفرد مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان با مقدمه ای از ظرفیت های استان و علی الخصوص شهرستان رفسنجان توضیحاتی را در مورد بند "خ" ارایه نمودند. وی به 92 میلیارد اعتباری که به استان کرمان اختصاص داده شد اشاره داشتند و فرمودند: از این میزان اعتبار 90 درصد آن به بانک کشاورزی اختصاص داده شد که با توجه به محاسبات انجام شده با زحمت میتوان تا سقف 17 میلیون تومان استمهال انجام دهیم که البته تا حدودی انجام شد. نهایتا با توجه به جلسات متعددی که صورت گرفت منجر شد تا تجدید نظری صورت گیرد و با ارفاق 10میلیارد تومان دیگر و با اختصاص صد درصدی آن به بانک کشاورزی در سطح استان بدون محدودیت سقفی استمهال انجام دهیم.
درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی اظهار داشتند: یکی از ظرفیتهای ما خط اعتباری تسهیلات صندوق توسعه ملی است و البته ایناعتبار مشمول بند "خ" نمی باشد و لی ما از دستورالعملهای داخلی خودمان مجوز گرفتیم و در شعب اجرا میگردد.
در پایان در خصوص بخشودگی جرایم بعد از سال فرمودند که 60% مشمول جریمه تاخیر را فعلا از کشاورزان گرفته نمیشود و به جهت مسایل سیستمی موکول میشود به آینده و به اصل تسهیلات هم اضافه نمی گردد.