شرکت تعاونی پسته رفسنجان در راستای حمایت از تولیدکنندگان پسته

یکشنبه 14 بهمن 1397
شرکت تعاونی پسته رفسنجان در راستای حمایت از تولیدکنندگان پسته پکیج های حمایتی خود را با هدف توا نمند سازی و بهبود شرایط کشاورزی به شرح زیر اعلام می دارد:
1-مشاوره حضوری رایگان و تشکیل پرونده کشاورزی برای مراجعین در شعبه رفسنجان
2-بازدید و نمونه برداری آب، خاک و برگ برای اعضا فعال بصورت رایگان
3- ارائه بهترین راهکارهای مدیریت باغ پس از بازدید و بررسی نتایج آزمایشها
4-عرضه نهاده های کشاورزی معتبر بر اساس نیاز فصلی با شرایط ویژه
شماره تماس 03434323074
ایمیل info@rppc.ir