خسارت ۵ هزار میلیاردی به تولید پسته/٩٠ درصد تولید از بین رفت

شنبه 13 مرداد 1397 مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته با بیان اینکه امسال ٩٠ درصد تولید پسته در کرمان از بین رفته است،گفت: ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به تولید این محصول وارد شده است.


مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته با بیان اینکه امسال ٩٠ درصد تولید پسته در کرمان از بین رفته است،گفت: ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به تولید این محصول وارد شده است.

محمود صادقی با بیان اینکه امسال در تولید پسته با شرایط خاصی مواجه هستیم، افزود: ٨٠ تا ٩٠ درصد تولید این محصول در استان کرمان از بین رفته ضمن اینکه عمده تولید پسته کشور در کرمان است.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته ٢٨٠ هزارتن پسته در کشور تولید شده بود، ادامه داد: ١٣٠ هزارتن از این میزان صادر و مقداری نیز مصرف داخل شد، بخشی نیز در انبارها ذخیره شده که از این میزان در سالجاری برای تنظیم بازار داخل و صادرات می توانیم بهره ببریم.

صادقی اضافه کرد: درحال برآورد هستیم تا مشخص شود دقیقا چه میزان پسته از سال گذشته باقی مانده تا با استفاده از آن هم شرایط بازار داخل را کنترل کنیم و هم اجازه ندهیم بازارهای صادراتی از بین برود.

وی با بیان اینکه میزان تولید در سالجاری هنوز قابل پیش بینی نیست، افزود: در شهریورماه این مساله قابل پیش بینی است تا ببینیم چه مقدار از محصول مغز می کند و چه مقدار از آن به سرانجام نمی رسد.

صادقی با اشاره به اینکه بهرحال بخش بزرگی از محصول از بین رفته است،گفت: زمستان ٩۶ هوا بیش از حد گرم شد و گرمای زودتر از موعد داشتیم در فروردین ماه نیز با سرمای شدید مواجه بودیم که این نوسانات هوا خسارت شدیدی به محصول وارد کرد.

وی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی نیز در حال بررسی هستند تا مشخص شود عوامل دیگری نیز در این زمینه تاثیر داشته است یا خیر.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولید پسته یکسال آور و یکسال ناآور است، افزود: امسال علاوه بر اینکه تغییرات اقلیمی باعث خسارت شده سال ناآور پسته نیز هست.

صادقی درباره صادرات پسته نیز افزود: قراردادهای ما در این زمینه با وقفه مواجه شده چراکه در حال بررسی هستیم ببینیم برای چه میزان صادرات می توانیم متعهد شویم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته ایران تصریح کرد: هم اکنون کمیته بحران در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و کارشناسان در حال بررسی شرایط هستند و پیگیری می کنند بتوانند به هر طریقی به کشاورزان کمک کنند.

صادقی گفت: نتایج این بررسی ها طی چند روز آینده اعلام می شود.

به گفته این مقام مسئول، بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به محصول پسته خسارت وارد شده که عمده آن نیز در کرمان است.